Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2005 - 1. halvår 2006

Dokument nr. 7 (2006-2007), Innst. S. nr. 10 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 18.10.2006 Innst. S. nr. 10 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 24.10.2006