Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Petter Løvik, Ivar Kristiansen og Erna Solberg om at det etableres en uavhengig konkurransenemnd for ankebehandling av konkurransesaker

Dokument nr. 8:8 (2006-2007), Innst. S. nr. 105 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Ivar Kristiansen, Petter Løvik, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. S. nr. 105 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre, forkastet et representantforslag fra Høyre om å etablere en uavhengig konkurransenemnd for ankebehandling av konkurransesaker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 01.02.2007