Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Tingelstad, Dag C. Weberg, Magnar Sortåsløkken og Valgerd Svarstad Haugland om å be Regjeringen fremme forslag om endring i lov av 9. mai 1986 nr. 19 § 3 om organisering av velferd for elever og studenter

Dokument nr. 8:35 (1994-95), Innst. S. nr. 143 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag C. Weberg, Magnar Sortåsløkken, Marit Tingelstad, Valgerd Svarstad Haugland Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 09.05.1995 Innst. S. nr. 143 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.05.1995