Lov om barnehager ( barnehageloven)

Ot.prp. nr. 68 (1993-94), Innst. O. nr. 28 (1994-95), beslutning. O. nr. 38 (1994-95), beslutning. L. nr. 1 (1994-95), beslutning. O. nr. 39 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1995 Innst. O. nr. 28 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1995

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 09.03.1995

   Behandlet i Lagtinget: 23.02.1995