Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Tor Nymo om opprettelse av en domstol ( klagerett) for gjenopptakelsesbegjæringer

Dokument nr. 8:64 (1993-94), Innst. S. nr. 35 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen, Tor Nymo Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1994 Innst. S. nr. 35 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1994