Forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen, Carl I. Hagen og Hans J. Røsjorde om å be Regjeringen arbeide for at Taiwan blir opptatt som medlem av De forente nasjoner

Dokument nr. 8:50 (1993-94), Innst. S. nr. 86 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Fridtjof Frank Gundersen, Hans J. Røsjorde Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1995 Innst. S. nr. 86 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1995