Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007 som følge av salg av Schiøttsvei 8 i Oslo

Budsjett-innst. S. nr. 9 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2006 Budsjett-innst. S. nr. 9 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2007 for budsjettkapitlene under Olje- og energidepartementets og Miljøverndepartementets ansvarsområder (budsjettramme 12 og 13). Samlede utgifter for Olje- og energidepartementet utgjør om lag 22 mrd. kroner og samlede inntekter omlag 144 mrd. kroner. Samlede utgifter for Miljøverndepartementet utgjør om lag 3 mrd. kroner og samlede inntekter om lag 268 mill. kroner. Stortinget har samtidig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i st.prp. 1 Tillegg nr. 3 (2006-2007), som følge av salg av Schiøttsvei 8 i Oslo - med en netto inntekt på 25,2 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2006