Lov om medisinsk utstyr

Ot.prp. nr. 76 (1993-94), Innst. O. nr. 15 (1994-95), beslutning. O. nr. 19 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.12.1994 Innst. O. nr. 15 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1994

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1994

   Behandlet i Lagtinget: 22.12.1994