Forslag fra stortingsrepresentant Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 16. november 2006 (jf. Innst. O. nr. 9): Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til endringer i kommuneloven og valgloven slik at kommunestyrer og fylkesting selv velger valgmetode for valg av ordfører og varaordfører.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet