Forslag fra stortingsrepresentant Ellen Chr. Christiansen om å erstatte dagens kristendomsundervisning med en religionsnøytral opplæring i kultur, verdier og livssyn

Dokument nr. 8:51 (1993-94), Innst. S. nr. 93 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ellen Chr. Christiansen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.02.1995 Innst. S. nr. 93 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1995