Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om etablering av et eget fengsel for utenlandske kriminelle som skal utvises etter soning

Dokument nr. 8:40 (1994-95), Innst. S. nr. 157 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.05.1995 Innst. S. nr. 157 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1995