Samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1993 ( NATO)

St.meld. nr. 44 (1993-94), Innst. S. nr. 11 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 19.10.1994 Innst. S. nr. 11 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 01.11.1994