Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Innst. S. nr. 45 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. S. nr. 45 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt følgende godtgjørelser med virkning fra 1. oktober 2006: Stortingsrepresentanter kr. 612.000 pr. år, regjeringsmedlemmer kr. 907.000 pr. år, statsminister kr. 1.115.000 pr. år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2006