Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Øyvind Korsberg og Kåre Fostervold om tiltak for økt konkurranse i meierisektoren

Dokument nr. 8:17 (2006-2007), Innst. S. nr. 135 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. S. nr. 135 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot Fremskrittspartiets stemmer, avvist et forslag fra Fremskrittspartiet om å be Regjeringen nedsette et uavhengig utvalg som kan komme med forslag til en ny markedsordning for melk, samt forslag til kompensasjon til de aktører i meierisektoren som har lidt tap på grunn av dagens regelverk, og om å be Regjeringen frata TINE BA rollen som markedsregulator og legge dette til en uavhengig aktør.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2007