Endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 26 (2006-2007), unntatt kap. 571, 572, 3571 og Innst. S. nr. 80 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2006 Innst. S. nr. 80 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer på budsjettet for 2006 på fem utgiftskapitler og ett inntektskapittel under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde. Den største endringen er gjort under kap. 2425 Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene hvor tapsfondet for distriktsrettede risikolån er styrket med 46 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2006