Endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

St.prp. nr. 25 (2006-2007), unntatt kap. 310, 342 og 3342, Innst. S. nr. 83 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 83 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for Kultur- og kirkedepartementet for 2006. Vedtaket er i samsvar med Regjeringens forslag i St prp nr 25 (2006-2007). Vedtaket ble fattet enstemmig

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006