Forslag fra stortingsrepresentant Bjørg-Irene Østrem på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 30. november 2006 (jf. Innst. O. nr. 21): Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til endring i kommuneloven som gjør at kommunestyrer får et større utvalg av samarbeidsmodeller for interkommunalt samarbeid å velge mellom.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet