Fusjon mellom Postgiro og Norges Postbank

St.prp. nr. 38 (1993-94), Innst. S. nr. 212 (1993-94)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for samferdselskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 28.09.1994 Innst. S. nr. 212 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.09.1994

   Behandlet i Stortinget: 06.10.1994