Lov om høgre utdanning ( norgesnettet)

Ot.prp. nr. 85 (1993-94), Innst. O. nr. 40 (1994-95), beslutning. O. nr. 42 (1994-95), beslutning. L. nr. 2 (1994-95), beslutning. O. nr. 49 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 16.03.1995 Innst. O. nr. 40 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1995

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 03.04.1995

   Behandlet i Lagtinget: 28.03.1995