Verksemda til Sametinget i 1993

St.meld. nr. 45 (1993-94), Innst. S. nr. 5 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 12.10.1994 Innst. S. nr. 5 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 02.11.1994