Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 2006 (jf. Innst. O. nr. 28): Stortinget ber Regjeringen arbeide for et internasjonalt regelverk som forhindrer ilandføring av ulovlige fiskefangster.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet