Forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen, Carl I. Hagen og Hans J. Røsjorde om å be Regjeringen legge frem en melding som omfatter konsekvensene av den sikkerhetspolitiske utvikling i Europa etter at Forsvarskommisjonens arbeid ble avsluttet

Dokument nr. 8:37 (1993-94), Innst. S. nr. 121 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Fridtjof Frank Gundersen, Hans J. Røsjorde Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.03.1995 Innst. S. nr. 121 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.04.1995