Forslag fra stortingsrepresentantene Paul Chaffey, Eilef A. Meland og Inge Myrvoll om tiltak mot økende forurensning fra flytrafikken som en følge av dereguleringen

Dokument nr. 8:40 (1993-94), Innst. S. nr. 64 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eilef A. Meland, Inge Myrvoll, Paul Chaffey Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1994 Innst. S. nr. 64 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1994