Forslag fra stortingsrepresentantene Oddvard Nilsen, Thorhild Widvey og Svein Ludvigsen om at det utarbeides en kortfattet, men overordnet strategiplan for norsk samferdselspolitikk

Dokument nr. 8:47 (1993-94), Innst. S. nr. 6 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oddvard Nilsen, Svein Ludvigsen, Thorhild Widvey Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 13.10.1994 Innst. S. nr. 6 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1994