Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal, Jorunn Hageler, Børre Rønningen og Reidar Johansen om tiltak for deling av arbeid for å redusere arbeidsledigheten

Dokument nr. 8:46 (1993-94), Innst. S. nr. 195 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Jorunn Hageler, Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal, Reidar Johansen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 07.06.1995 Innst. S. nr. 195 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995