Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. S. nr. 101 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. S. nr. 101 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at lønnen for Høyesteretts medlemmer skal fastsettes slik fra 1. oktober 2006: Høyesterettsjustitiarius kr. 1 115 000 pr. år Høyesterettsdommere kr. 1 015 000 pr. år

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006