Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om å be Regjeringen oppheve reguleringen av egg- og fjørfesektoren med sikte på å oppnå likebehandling av private aktører og samvirket i egg- og fjørfemarkedet

Dokument nr. 8:52 (1993-94), Innst. S. nr. 91 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.02.1995 Innst. S. nr. 91 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.02.1995