Forslag fra stortingsrepresentantene Johanne Gaup og Bjørg Hope Galtung om at Stortinget ber Regjeringen vurdere innvilging av krigspensjon for veteranene fra Alta Bataljon

Dokument nr. 8:54 (1993-94), Innst. S. nr. 22 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Hope Galtung, Johanne Sommersæter Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.10.1994 Innst. S. nr. 22 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.11.1994