Dokument fra Riksrevisjonen om forvaltningen m.v. av fiskernes sosiale ordninger

Dokument nr. 1 (1993-94), Innst. S. nr. 62 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1994 Innst. S. nr. 62 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1994