Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten

Dokument nr. 3:4 (2006-2007), Innst. S. nr. 157 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2007 Innst. S. nr. 157 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten. Det kreves årlig inn over 70 mrd kroner i særavgifter og en stor del av dette er basert på selvdeklarasjon. Undersøkelsen viser blant annet at det er vanskelig å kontrollere om det er samsvar mellom de avgiftspliktiges regnskap og deklarasjon av særavgifter. Det påpekes at det ikke finnes tilstrekkelig oversikt til å sikre en samordnet forvaltning av regelverket for særavgifter. Riksrevisjonen påpeker betydningen av en ensartet regelverksforståelse på området. Stortinget har vedtatt at Riksrevisjonens undersøkelse fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2007