Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Tor Nymo om lov om endring i lov av 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål ( tvistemålsloven).

Dokument nr. 8:63 (1993-94), Innst. O. nr. 32 (1994-95)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Simonsen, Tor Nymo Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.02.1995 Innst. O. nr. 32 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.1995

   Behandlet i Odelstinget: 14.02.1995