Forslag fra stortingsrepresentantene Magnus Stangeland, Kjellbjørg Lunde, Anita Apelthun Sæle, Hans J. Røsjorde, Lars Sponheim og Erna Solberg om å tillate yrkesopplæringstiltak som avviker fra hovedreglene for fagutdanning innenfor Reform'94

Dokument nr. 8:67 (1993-94), Innst. S. nr. 84 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Hans J. Røsjorde, Kjellbjørg Lunde, Lars Sponheim, Magnus Stangeland, Anita Apelthun Sæle Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1995 Innst. S. nr. 84 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.02.1995