Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Bård Hoksrud, Tord Lien og Arne Sortevik om fjerning av kvikksølv i vrak etter ubåt U864

Dokument nr. 8:33 (2006-2007), Innst. S. nr. 193 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg, Tord Lien Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.05.2007 Innst. S. nr. 193 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har avvist forslag fra Fremskrittspartiet om at saken om behandling av ubåten ved Fedje og fjerning av kvikksølvlasten straks forelegges Stortinget til behandling. Regjeringen besluttet vinteren 2007 at vraket skulle tildekkes, men har nå bestemt at hevingsforslag som har kommet opp etter Regjeringens beslutning, skal få samme grundige vurdering som de allerede utredete alternativene har fått. Flertallet i Stortinget legger til grunn at Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med saken på egnet måte, og på det tidspunkt som Regjeringen anser forsvarlig i forhold til de nødvendige nye vurderinger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2007