Langtidsplan for det sivile beredskap 1995-98

St.meld. nr. 48 (1993-94), Innst. S. nr. 100 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 21.02.1995 Innst. S. nr. 100 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 09.03.1995