Omstillingstiltak for den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien - tiltak i 1994

St.prp. nr. 60 (1993-94), Innst. S. nr. 2 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.10.1994 Innst. S. nr. 2 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 11.10.1994