Forslag frå stortingsrepresentantane Magnhild Meltveit Kleppa, Sigurd Manneråk og Terje Sandkjær om at det blir føreteke ei konsekvensutgreiing av ei eventuell Urar-regulering

Dokument nr. 8:73 (1993-94), Innst. S. nr. 115 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Sigurd Manneråk, Terje Sandkjær Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 23.03.1995 Innst. S. nr. 115 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.03.1995