Strukturpolitikk for fiskeflåten

St.meld. nr. 21 (2006-2007), Innst. S. nr. 238 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. S. nr. 238 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag behandlet en melding fra Regjeringen om strukturpolitikk for fiskeflåten. Strukturordningene videreføres for grupper som nå har strukturordning og utvides til fartøy i kystfiskeflåten med hjemmelslengde 11(13)-15 m, kvotetaket senkes for kystfiskeflåten, strukturkvoter underlegges en forhåndsfastsatt tidsbegrensning på 20 år, for allerede tildelte strukturkvoter blir det en forhåndsfastsatt tidsbegrensning på 25 år. Stortinget har besluttet å vedlegge meldingen protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2007