Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om økt bruk av ubetingede fengselsstraffer og redusert bruk av betingede straffer og samfunnstjeneste

Dokument nr. 8:76 (1993-94), Innst. S. nr. 72 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.12.1994 Innst. S. nr. 72 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 26.01.1995