Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Arild Hiim og Anders C. Sjaastad om skjerpede regler for åpen soning og prøveløslatelse

Dokument nr. 8:78 (1993-94), Innst. S. nr. 74 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders C. Sjaastad, Arild Hiim, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.12.1994 Innst. S. nr. 74 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 26.01.1995