Veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Ot.prp. nr. 68 (2006-2007), Innst. O. nr. 18 (2007-2008), beslutning. O. nr. 29 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. O. nr. 18 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har, mot stemmene fra Fremskrittspartiet, vedtatt endringer i lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Endringen medfører at det fra 1.januar 2008 blir et kommunalt ansvar å sørge for tilfredsstillende tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2007