Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2007)

St.prp. nr. 45 (2006-2007), Innst. S. nr. 179 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 26.04.2007 Innst. S. nr. 179 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget samtykker i at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram om kultursamarbeid - Kultur 2007. Norge har deltatt i rammeprogrammet for kultur for perioden 2000-2007. Det nye rammeprogrammet gjelder for perioden 2007-2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2007