Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av finansieringsordninga til EU for sivil krisehandtering (2007-2013)

St.prp. nr. 66 (2006-2007), Innst. S. nr. 263 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 263 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et vedtak i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av finansieringsordningen til EU for sivil krisehåndtering i perioden 2007 - 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007