Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Jan Simonsen til lov om behandling av arbeidstvisten mellom samarbeidsorganisasjonen Norsk Politiforbund/Lensmannsetatens Landslag ( SPL) og staten i forbindelse med tariffrevisjonen 1994, i særskilt nemnd.

Dokument nr. 8:2 (1994-95), Innst. O. nr. 6 (1994-95)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Jan Simonsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 25.10.1994 Innst. O. nr. 6 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.1994

   Behandlet i Odelstinget: 31.10.1994