Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl og Kari Lise Holmberg om å gi hjemmelsgrunnlag til politiet til å gripe inn overfor frembydelse av seksuelle tjenester, organisert tigging mv.

Dokument nr. 8:39 (2006-2007), Innst. S. nr. 165 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Kari Lise Holmberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 17.04.2007 Innst. S. nr. 165 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om å gi politiet et hjemmelsgrunnlag til å gripe inn overfor frembydelse av seksuelle tjenester, organisert tigging mv. samt at kommunene i politivedtekter kan innføre regler om bortvisning av personer som driver slik virksomhet. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble avvist.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 25.05.2007