Særskilt ramme for inngåelse av avtale om statlig forsikringsansvar for utstillingen "Egon Shiele" ved Munch-museet.

St.prp. nr. 40 (2006-2007), Innst. S. nr. 123 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 15.02.2007 Innst. S. nr. 123 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget samtykker enstemmig i at Kongen i 2007 kan inngå særskilt avtale om forsikringsansvar i forbindelse med utstillingen "Egon Schiele" ved Munch-museet i 2007 innenfor en total ramme som ikke overstiger 3 500 millioner kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2007