Endringer på statsbudsjettet for 2007 under Kunnskapsdepartementet

St.prp. nr. 39 (2006-2007), Innst. S. nr. 146 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.03.2007 Innst. S. nr. 146 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag om å øke statsbudsjettets kap. 228 for 2007 for å korrigere et for lavt beregnet satsgrunnlag i enkelte kommuner for støtte til frittstående skoler i 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2007