Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 10/94 av 12. august 1994 om endring av artikkel 1 i protokoll 31 i EØS-avtalen om samarbeid vedrørende forskning og teknologisk utvikling

St.prp. nr. 2 (1994-95), Innst. S. nr. 18 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 20.10.1994 Innst. S. nr. 18 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 25.10.1994