Forslag fra stortingsrepresentantene Eva R. Finstad, Bjørn Hernæs og Anders C. Sjaastad om å anmode Regjeringen om snarest å oppta forhandlinger med stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet med sikte på å ivareta og stille ut den del av Forsvarsmuseets flysamling som ikke flyttes til Bodø

Dokument nr. 8:4 (1994-95), Innst. S. nr. 120 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders C. Sjaastad, Bjørn Hernæs, Eva R. Finstad Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.03.1995 Innst. S. nr. 120 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.04.1995