Årsrapport fra Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE PA) for 2006

Dokument nr. 17 (2006-2007), Innst. S. nr. 175 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 18.04.2007 Innst. S. nr. 175 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsrapporten fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) for 2006. Rapporten ble vedlagt protoklollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2007