Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Sahl, Dagfinn Høybråten, Dagrun Eriksen og Ingebrigt S. Sørfonn om forsterket innsats og økt fokus på rassikring

Dokument nr. 8:48 (2006-2007), Innst. S. nr. 215 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Dagfinn Høybråten, Ingebrigt S. Sørfonn, Jan Sahl Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 29.05.2007 Innst. S. nr. 215 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Kristelig Folkeparti om en egen sak om rassikring, og der det bl.a. gis en oversikt over de økonomiske utfordringer vi totalt står overfor på rassikringsområdet. Stortingsflertallet, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, fant ikke å ta stilling til en slik plan, bl.a. med henvisning til at trafikantene er betre tjent med at Regjeringen arbeider med konkrete rassikringsprosjekt i staden for å produsere nye dokument.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2007